Naši prispievatelia

Chcem sa z celého srdca poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí do časopisu Inak obdarení a na weby www.burko.sk a www.inakobdareni.sk prispievajú svojimi postrehmi a vlastnými skúsenosťami.
Vďaka týmto ľuďom môžete čítať pútavé a inšpirujúce články.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu. ĎAKUJEM

 

 

Iveta Burianeková Monika Ponická
Majka Helexová
Peter Hraško
Dagmar Sváteková
Ľudmila Gričová
Zuzana Števáková
Monika Jalakšová
Helenka
Anjelske krídla
Janka Prekopová
Simone Sophie Stewart