Spolu to zvládneme – Burko – Inak obdarení

Vitajte na našom webe

Život človeka s hendikepom je náročný, plný rôznych obmedzení. No dá sa žiť naplno.

Tri organizácie, ktoré fungujú s heslom: “ Keď sa chce, všetko sa dá zvládnuť „, a sú tu pre všetkých, ktorí pomoc potrebujú.

S bariérami sa stretáva veľmi často, či v dopravných prostriedkoch, v obytných domoch, ale veľa krát sú bariéry aj vo vlastnej hlave.

K zdravotnému hendikepu sa môže dostať ktokoľvek z nás.
Či je to po autonehode, úraze, alebo vážnej chorobe, ale aj pri narodení dieťaťa s vážnym zdravotným stavom.
Po prvotnom šoku sa musí vysporiadať so situáciou celá rodina a príbuzní.
Kde je chorý člen rodiny, tam je chorá celá rodina.

Príbuzní, ktorí sa starajú o ležiaceho pacienta to majú veľmi ťažké.
Popri starostlivosti nestíhajú hľadať pomoc, informácie, ktoré by uľahčili život v rodine.

Keďže spoločnými silami sa dá zvládať všetko, tak sme sa rozhodli ponúknuť pomoc všetkým tým, ktorí nás o to požiadajú.Spolu to zvládneme-Burko, občianske združenie
Naše občianske združenie pomáha poradenstvom:
pri vybavovaní peňažných príspevkov z UPSVaR
pri zbieraní 2% z daní
pri hľadaní pomôcok pre ŤZP
pri zviditeľňovaní sa na webe nášho OZ

povzbudením s heslom: Spolu to zvládneme

Predsedníčka OZ Iveta Bartalová


Spig s.r.o.
vyrába zdvíhacie zariadenia pre imobilných.
Schodiskové plošiny, stropné zdvíhacie zariadenia, zdviháky do auta, výťahy, schodolezy sú vynikajúce pomôcky pri zdolávaní bariér.
Bezbariérovosť sa dá riešiť kúpou zdvíhacieho zariadenia cez UPSVaR.
Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia (spig.sk)

Spig s.r.o

Inak obdarení
Vďaka občianskemu združeniu Inak obdarení a Klubu Spig, môžete získať zdvíhacie zariadenie ZADARMO.
Inak obdarení je aj časopis, v ktorom nájdete rôzne inšpiratívne články pre hendikepovaných.

Inak obdarení